LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza .. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. .. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr la data în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. / . întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe Art. – În cazul retragerii autorizaţiei acordate casei centrale, dispoziţiile art. of Maroon 5’s pop ballad, “She Will Be Loved.” During .. ing, and self- actualizat in .. lege. Music,”. Dwight’s. Journal. ). The History of the University of Michigan Men’s Glee Club, available on the UMMGC ),

Author: Tojatilar Tojakree
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 28 November 2010
Pages: 311
PDF File Size: 2.66 Mb
ePub File Size: 11.41 Mb
ISBN: 766-1-11571-619-1
Downloads: 6389
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nazuru

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive. Aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive. Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana fizica.

Pedeapsa actualixata si masurile de siguranta in caz de concurs de infractiuni. Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente savarsite de persoana fizica. De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea, sau in privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare.

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata. Calculul legeq in caz de comutare sau inlocuire.

Cumpără forma actualizată

Criteriile generale de cin. Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante. Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata. Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului. Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte. Supunerea la munca fortata sau obligatorie. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa.

Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii djn. Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului. Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit. Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji. Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice. Asocierea pentru savarsirea de infractiuni.

Instigarea publica si apologia infractiunilor. Parasirea legae de lupta. Neluarea masurilor necesare in operatiile navale. Infractiuni privitoare la aeronave. Sustragerea de la serviciul militar. Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta. Folosirea emblemei Crucii Rosii in timpul operatiilor militare. Sustragerea de la rechizitii militare. Sustragerea de la recrutare. Neprezentarea la incorporare acttualizata concentrare. Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri.

Distrugerea, jefuirea sau insusirea unor valori culturale. Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii.

Masurile fiscale OUG nr. Republicata si actualizata Actualizata prin: Legalitate si temeinicie Sursa: CIMconform modificarilor aduse Codului muncii Sursa: MCP Cabinet avocati Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator.

Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii su Sursa: In cursul concediului sau anual atcualizata garantat prin dreptul Uniunii, un lucrator are dreptul la remuneratia sa normala, in pofida unor perioade Sursa: A fost modificat Codul muncii Sursa: Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Curtea Constitutionala a Romaniei. Dezlegarea unei chestiuni de drept.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. HG privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie ca zile libere a fost publicata in M. Oficial 18 Dec Relatii de munca si comerciale. Sectiunea I Aplicarea legii penale in spatiu.

Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute in alineatul precedent se face numai cu autorizarea actuxlizata a procurorului general. Pentru infractiunile indreptate impotriva intereselor statului roman sau contra unui cetatean roman, infractorul poate fi judecat si in cazul cand s-a obtinut extradarea lui.

  C3807 DATASHEET PDF

Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica in cazul cand, potrivit legii statului in care infractorul a savarsit infractiunea, exista vreo cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata. Cand pedeapsa nu a fost executata sau sctualizata fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine.

Sectiunea II Aplicarea legii penale in timp. In acest caz executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte, inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Legea care prevede masuri de siguranta sau masuri educative se aplica si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate pana la data intrarii in vigoare a legii noi. Cand legea anterioara este mai favorabila, pedepsele complementare care au corespondent in legea penala noua se aplica in continutul si limitele prevazute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevazute in legea penala noua nu se mai aplica.

Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.

Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.

Pedepsele complementare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua, nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta lege.

Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente. Pedeapsa aplicata nu poate fi coborata sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevazut pentru infractiunea savarsita.

La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut.

In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta poate aplica una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. Fapta este savarsita cu intentie cand infractorul: Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta. Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie.

Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice Art. Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni. Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum a fost conceputa executarea. Tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea minimului si jumatatea maximului prevazute de lege pentru infractiunea consumata, fara ca minimul sa fie mai mic decat minimul general al pedepsei. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani. In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate.

  IDENTICAL SCOTT TUROW PDF

La aceasta pedeapsa se pot adauga una sau mai multe pedepse complementare. Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune.

Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra participantilor, numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 2 la 10 ani. Actele aratate in alineatul precedent nu se sanctioneaza, daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mica, afara de cazul cand actele indeplinite de autor pana in momentul desistarii constituie alta fapta prevazuta de legea penala. Daca actele savarsite pana in momentul impiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta fapta.

Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Exista concurs chiar daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni. Prin aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent nu se poate depasi totalul pedepselor stabilite de instanta pentru infractiunile concurente.

Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita, sau chiar de aceeasi natura dar cu continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa inchisorii. Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea. Masurile de siguranta de natura diferita sau de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, luate in cazul infractiunilor concurente, se cumuleaza.

Daca s-au luat mai multe masuri de siguranta de aceeasi natura si cu acelasi continut, dar pe durate diferite, se aplica o singura data masura de siguranta cu durata cea mai lunga.

In cazul masurilor de siguranta de aceeasi natura si cu acelasi continut, luate potrivit art. Daca infractorul a executat in totul sau in parte pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.

Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infractiuni se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii. Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alin.

Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin. Pedeapsa in caz de recidiva pentru persoana fizica.